Pääsivulle

Harjoittelu : Seuran toimintasäännöt

Tulostusversio
Historia

Harjoittelu

Kurssit

Kilpailut

Galleria

Linkit

Kalenteri

Yhteystiedot
Hyväksytty Härvelin hallituksessa 3.11.2009

Toimintasäännöt laitetaan näkyviin seuran kotisivuille. Valmentajat voivat jakaa niitä kopioina tarvittaessa kurssien, leirien ja kilpailumatkojen alussa tai uusille jäsenille.

1. VALMENNUSRYHMIEN SÄÄNNÖT

Jokaisen on sitouduttava noudattamaan yhteisiä sääntöjä, jotta harjoittelu olisi sujuvaa sekä kaikkia yksilöitä kunnioittavaa.
Tavoitteena on myös harjoittelun turvallisuus ja ryhmän hyvä henki.
Jos sääntöjä ei noudata, voidaan tämä henkilö jättää harjoitusten ulkopuolelle.

 • Uimahallin yleisiä sääntöjä ja valvojien ohjeita noudatetaan aina.
 • Harjoituksiin tullaan ajoissa huomioiden alkuverryttelyaika
 • Poissaolosta ilmoitetaan valmentajalle.
 • Harjoituksissa noudatetaan valmentajan ohjeita.
 • Hypyn jälkeen kuunnellaan valmentajan ohjeet
 • Sauna- ym. tauoille menemisestä ilmoitetaan.
 • Noudatetaan yleistä varovaisuutta, esim. tarkistetaan, ettei kukaan ui alastulopaikalla.
 • Harjoituksissa ei kiusata toisia (esim. syljetä, nipistellä, tönitä, haukuta)
 • Jokaiselle tulee antaa keskittymisrauha.

Harjoituksissa tulisi olla hauskaa, mutta valmentaja päättää koska leikitään ja koska harjoitellaan tosissaan.
Jokainen urheilun parissa toimiva sitoutuu reilun peli periaatteisiin.

2. MATKA- JA LEIRISÄÄNNÖT

Nämä ohjeet ja säännöt koskevat leireillä, matkoilla ja muissa seuran tilaisuuksissa toimivia hyppääjiä, valmentajia ja muita seuran nimissä esiintyviä (esim. huoltajat). Sääntöjen vastainen toiminta on peruste kurinpitotoimiin, jotka myöhemmin esitetään. Toimivalta on seuran edustajalla, joka toimii ko. matkan/leirin joukkueenjohtajana.

 1. Edellytetään yleistä lainkuuliaisuutta, sääntöjen/ohjeiden noudattamista ja hyviä käytöstapoja.
 2. Joukkueen johtaja tiedottaa osanottajille matkan/leirin ohjelman ennen matkalle lähtöä ja lähtijät hyväksyvät säännöt.
 3. Huonosta ja epäurheilijamaisesta käyttäytymisestä puhutellaan ja toistuvasta huonosta käytöksestä seuraa rangaistus.
 4. Kiellettyä on esim.
  • Kiusaaminen
  • Päihtyneenä esiintyminen
  • Sukupuolinen häirintä
  • Ilkivalta (aiheuttaja vastaa itse vahingoista)
 5. Dopingsääntöjä noudatetaan.
 6. Joukkueen johtaja on ilmoitusvelvollinen aiheutuneista häiriöistä. Ilmoitus tehdään joko suullisesti tai kirjallisesti riippuen häiriön vakavuudesta.

Kurinpitotoimet ovat varoituksia tai rangaistuksia:

Varoituksia voidaan antaa edellä olevan kohdan 4 lisäksi seuraavissa tapauksissa:

 • Ohjeiden / sääntöjen noudattamatta jättäminen.
 • Sovitun nukkumaanmenoajan ylittäminen tai häirintä majoituspaikassa.
 • Epäasiallinen käytös, törkeä kielenkäyttö, epäasiallinen arvostelu, muiden keskittymisen häirintä, tottelemattomuus.

Rangaistukset:

Varoituksista huolimatta toistuva sääntöjen rikkominen:
 • alaikäiselle ilmoitus kotiin / aikuiselle kirjallinen varoitus jatkotoimista.

Jos matkalla ilmenee varkaus, ilkivalta, tappelu, törkeä käytös, päihtyneenä esiintyminen

 • omalla kustannuksella kotiin.

Rangaistuksiin johtaneet asiat käsitellään myös Härvelin hallituksessa, joka päättää mahdollisista lisätoimenpiteistä

 • kilpailukiellot ja seurasta erottaminen.