water splash graphic

Tietoa seurasta

Hyvä tietää.

Kun uimahyppyjen perusteet on hallussa, hyppääjä voi harrastaa valmennusryhmissä. Harjoittelumaksun lisäksi hyppääjän on hankittava vakuutus haluamastaan paikasta. Kilpailuihin osallistuminen vaatii maksullisen uimahyppylisenssin hankinnan, jonka yhteyteen on mahdollista ottaa samalla myös vakuutus.

Katso avoimet alkeiskurssit
Tietoa alkeiskursseista
Tietoa valmennusryhmistä

Lue lisää
divers

14

wave
Nuorta jäsentä

12

wave
Aikuisjäsentä

34

wave
Harjoitustuntia viikossa

75

wave
Toimintavuotta

Kilpailut.

Härvelin hyppääjät käyvät ahkerasti kilpailuissa Suomessa ja ulkomailla. Niissä tunnelma on rento ja toisia kannustava. Usein mukana on myös aivan tuoreita harrastajia. Lisätietoa kilpailuista.

Lue lisää
divers

Alkeiskurssit.

Kurssilla perehdytään uimahyppyjen perusteisiin ja turvallisuuteen. Vesiharjoittelu alkaa altaan reunalta jalat- ja pääedellä hypyin. Taitojen karttuessa harjoitellaan perushyppyjä yhden ja kolmen metrin ponnahduslaudalla ja kerrostasoilla. Myös eri hyppysuunnat, kuten eteen-, taakse- ja sisäänpäin -hypyt, ovat mukana, hyppääjän osaamisen ja halun mukaan. Harjoituskertaan kuuluu tyypillisesti kuivaharjoittelu ja tunnin vesiharjoittelulla.

Tietoa tulevista kursseista löydät täältä.

Valmennusryhmät.

Valmennusryhmät jakaantuvat nuorten ja aikuisten ryhmiin.
Harjoituksia on lähes päivittäin ja voit osallistua niin kuin itsellesi sopii. Kaikki harjoitukset näkyvät kalenteristamme.

Tietoa hinnoista löydät täältä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu valmennusryhmään täällä.

trampoline

Hinnat.

Härvelillä on "maksa ensin, hyppää sitten" -periaate.

kopioi

Laskutuslisä on 5 €. Maksumuistutuksista veloitamme 10 €.

Kirjoita viestiosaan osallistujan koko nimi ja mitä olet maksamassa, esimerkiksi "Ville Voltti, valmennusryhmä koko vuosi 2024" tai "Taina Taitto, alkeiskurssi".

epassi logo

Voit maksaa myös ePassilla.

Valmennusryhmät 2024

Nuorten valmennusryhmä (kuluvana vuonna 18 täyttävät ja nuoremmat):

 • 420 € / vuosi, kaikki viikon harjoituskerrat

 • 240 € / vuosi, 1 harjoitus / viikko

 • 210 € / kausi (kevät/kesä/syksy), sisältää kaikki harjoituskerrat

 • 120 € / kausi (kevät/kesä/syksy), 1 harjoitus / viikko

Aikuisten valmennusryhmä (kuluvana vuonna 19 täyttävät ja vanhemmat):

 • 550 € / vuosi, kaikki viikon harjoituskerrat

 • 320 € / vuosi, 1 harjoitus / viikko

 • 275 € / kausi (kevät/kesä/syksy), kaikki viikon harjoituskerrat

 • 160 € / kausi (kevät/kesä/syksy), 1 harjoitus / viikko

Hinta sisältää harjoittelu- ja jäsenmaksun sekä sisäänpääsyn. Vakuutus on pakollinen, muttei sisälly hintaan.

Kilpailuihin osallistuminen (poislukien merkkikilpailut) vaatii maksullisen uimahyppylisenssin, jonka yhteyteen on mahdollista ottaa samalla myös vakuutus. Ilmoittaudu valmennusryhmään.

Alkeis- ja jatkokurssit 2024
 • Kaikki alkeiskurssit: 170 €

 • Jatkokurssit: kurssien hinnat määräytyvät niiden pituuden mukaan, ja ne ilmoitetaan erikseen.

Hinta sisältää kurssi- ja jäsenmaksun, vakuutuksen, sisäänpääsyn ja jäsenyyden kuluvaksi vuodeksi. Ilmoittaudu alkeiskurssille.

Jäsenmaksu

Voit olla myös Härvelin jäsen ilman harjoittelua.

 • 10 € / vuosi (nuoret)

 • 20 € / vuosi (aikuiset)

Kuntouinti 2024

Härvelissä voit harrastaa myös kuntouintia. Harrastus on omatoimista, eikä sisällä valmennusta.

 • 150 € / vuosi (Mäkelänrinteen Uintikeskus ja Uimastadion)

Hinta sisältää jäsenmaksun ja sisäänpääsyn Härvelin uimahyppyharjoitusvuorojen aikana. Vuorot näkyvät kalerenteristamme. Ilmoita halukkuudestasi kuntouintiin sähköpostitse.

Valmennusryhmät 2023
 • Nuorten koko vuosi 350 €

 • Nuorten kausimaksu (kevät-, kesä- tai syyskausi) 175 €

 • Aikuisten koko vuosi 450 €

 • Aikuisten kausimaksu (kevät-, kesä- tai syyskausi) 225 €

Lue lisää
water

Seuran perustiedot.

Arvot
plus icon

Yhteisöllisyys
Härvelissä kaikki otetaan mukaan taitotasosta riippumatta, oli sitten hyvä tai huono päivä.

Ilo
Pyrimme siihen, että kaikki lähtevät treeneistä iloisella mielellä.

Arvostus
Kunnioitamme omaa ja toisten vapaaehtoista työpanosta seuran kehittämisessä ja menestyksessä.

Visio
plus icon

Vuonna 2030 Härveli on kansainvälisesti tunnustettu uimahyppyseura, jonka laadukas valmennusmalli tarjoaa jokaiselle iästä riippumatta uimahyppäämisen iloa sekä mahdollisuuksia kilpailla ja ylittää itsensä. Härvelin Masters-hyppääjät ovat tunnettu osa kansainvälistä Masters-yhteisöä ja sielläkin inspiraation lähteenä.

Säännöt
plus icon

PRH:ssa hyväksyttävänä olevat säännöt:

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksennimi on Uimahyppääjien Kerho Härveli ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säännöissä yhdistystä kutsutaan Härveliksi, joka on myös seuran virallinen lyhenne.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Härvelin tarkoituksena on uimahyppyharrastuksen ja uimahyppykilpailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Härveli järjestää uimahyppyvalmennusta, uimahyppykilpailuja, kuntourheilua, juhlia sekä koulutusta, uimahyppykursseja ja uintiohjausta.
Toimintansa tukemiseksi Härveli voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräystä.

3. Seuran jäsenyys muissa yhdistyksissä
Seuran jäsenyyksistä muissa yhdistyksissä päättää yhdistyksen kokous.
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan niiden järjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä seura on.

4. Jäsenet
Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä 18 vuotta täyttäneen henkilön. Seuran juniorijäseneksi voi hallitus hyväksyä alle 18-vuotiaan henkilön.
Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön.

5. Sitoutuminen eettisiin periaatteisiin ja urheilun oikeusturvalautakunnan ja eettisten asioiden kurinpitolautakunnan toimivaltaan
Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat:
- urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja Reilun pelin periaatteisiin
- Suomen Olympiakomitean asettaman urheilun oikeusturvalautakunnan ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan
- liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin
- noudattamaan yllä mainittujen oikeusturvalautakunnan ja kurinpitolautakunnan päätöksiä

6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisen jäsenmaksun sekä juniorijäsenmaksun suuruudesta päättää Härvelin vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen vapautetaan jäsenmaksusta, mutta jäsenluettelossa tulee olla nimen vieressä vastaavasti kunniapuheenjohtaja tai kunniajäsen.

7. Jäsenen eroaminen ja erottaminen maksamattomien jäsenmaksujen johdosta
Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen hoitamaan seuran toimintaan osallistumiseensa liittyvät taloudelliset velvoitteensa seuran toimintaperiaatteiden mukaisesti.
Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kaksitoista (12) kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

8. Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet
Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä:
- niiden järjestöjen, joiden jäsen seura on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
- urheilun eettisiä periaatteita
- kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä
Rangaistavaa on:
- toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet- näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
- niiden järjestöjen, joiden jäsenenä seura on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
- syyllistyminen dopingrikkomukseen- toimiminen seuran tarkoitusta vastaan
- seuran maineen vahingoittaminen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
- liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
- syyllistyminen rikokseen seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen
Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat muun muassa:
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena seuran toiminnassa tai sen ulkopuolella
- tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
- epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa
- väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu
- urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys
- vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta
- lainvastainen mainonta- seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus- rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella
- lahjonta
Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, rangaistusmaksu, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, kilpailu- ja toimintakielto seuran toiminnasta tai erottaminen seurasta.
Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.
Seuran kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.
Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.
Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.
Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.
Mikäli kyse on urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, käsitellään kurinpitoasia kyseisessä kurinpitolautakunnassa. Seuran tulee ottaa huomioon muussa elimessä tehdyt päätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

9. Hallitus
Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 4–6 jäsentä.
Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella.
Hallitukseen valitaan eri sukupuolten edustajia sekä iältään ja taustaltaan erilaisia ihmisiä, jotka edustavat jäsenistöä monipuolisesti.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
1. Toteuttaa seuran kokouksen päätökset
2. Johtaa ja kehittää seuran toimintaa
3. Valita tarvittavat työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
4. Kutsua koolle ja valmistella seuran kokous
5. Hoitaa seuran taloutta
6. Pitää jäsenluetteloa
7. Tehdä seuran tilinpäätös ja vuosikertomus
8. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
11. Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan
12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
13. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
14. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Härvelin nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Kaikkien nimenkirjoitusoikeudellisten tulee olla täysi-ikäisiä.

11. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12. Yhdistyksen kokoukset
Härvelin vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Härvelin äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettuaasiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Seuran kokoukset voidaan järjestää myös kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena tai hybridikokouksena monipaikkaisesti.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella ko. vuonna jäsenmaksunsa suorittaneella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyillä kirjeillä tai sähköpostitse.

14. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään siitä
7. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tileistä ja hallinnosta antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
9. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
10. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
12. päätetään kokousasioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

15. Pöytäkirja
Seuran, sen hallituksen ja toimikuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa tai muistiota. Seuran ja hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava.
Hallituksen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

16. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvittäjinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.
Hyväksytty vuosikokouksessa: 17.03.2024

Toimintalinjaus
plus icon

Lataa dokumentti tästä

Toimintakertomus
plus icon

Lataa toimintakertomus tästä

Toimintasuunnitelma
plus icon

Lataa toimintasuunnitelma tästä.

Onko uimahyppy vaarallista?
plus icon

Uimahyppy harrastustasolla on moniin lajeihin verrattuna suhteellisen turvallinen, koska liikkeet tehdään hyvin keskittyneesti ja hallitusti. Turvallisuutta lisää se, että hypystä laskeudutaan veteen, joka hypyn epäonnistuessa yleensä pahimmilaan vain kirpaisee ihoa. Lautaan tai kerrokseen osumista tapahtuu äärimmäisen harvoin, varsinkaan niin, että tuloksena on naarmua pahempaa. Turvallinen uimahyppytekniikka kuuluu olennaisesti opetukseen.

Uimahypyn viehätys perustuu monelle siihen, että "tuntuu hurjalta", muttei oikeasti ole kuitenkaan kovin vaarallista.
Harrastustasolla yleisimmät ongelmat uimahypyissä liittyvät erilaisiin kipeytymisiin (ranteet, polvet, olkapäät), joita vastaan kannattaa suojautua tekemällä voima- ja liikkuvuusharjoitteita.

Tarvitsenko vakuutuksen?
plus icon

Alkeiskurssille et tarvitse erillistä vakutusta. Alkeiskurssin jälkeen voit jatkaa harrastusta harjoitteluryhmissä, jolloin tarvitset uimahyppylisenssin, joka sisältää myös vakuutuksen.

Seuran historia.

Härveli on toiminut perustamisesta lähtien suurimmaksi osaksi vapaaehtoisvoimin. Lue koko tarina.

Lue lisää
divers
Evästeasetukset

Napsauttamalla "Hyväksyn" hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi, käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, voidaksemme analysoida sivuston käyttöä ja parantaaksemme viestintäämme. Napsauttamalla "Kiellän" sallin vain välttämättömimmät evästeet.

Evästeasetukset